Tekst modlitwy: Litania do Matki Bożej Saletyńskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Maryjo Saletyńska, Matko Boża, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, Królowo i Matko ludzi,
Maryjo Saletyńska, Posłanniczko Miłosierdzia Bożego,
Maryjo Saletyńska, Pośredniczko wszechmocna,
Maryjo Saletyńska, Ofiaro pokuty i zadośćuczynienia,
Maryjo Saletyńska, Ognisko gorliwości i apostolstwa,
Maryjo Saletyńska, Mistrzyni prawdziwej pobożności,
Maryjo Saletyńska, Źródło zbawienia dla biednych grzeszników,
Maryjo Saletyńska, przypominająca światu sprawiedliwość Bożą i karę za grzechy,
Maryjo Saletyńska, z dobrocią nalegająca, abyśmy się do Ciebie nieustannie uciekali,
Maryjo Saletyńska, pragnąca być znaną i wzywaną po całym świecie,
Dziewico Saletyńska, Przykładzie skromności i prostoty,

Dziewico Saletyńska, Światło zaślepionych i nieoświeconych,
Dziewico Saletyńska, potępiająca zmysłowość i bezwstydne uciechy świata,
Dziewico Saletyńska, nakłaniająca nas do opanowania wstrzemięźliwości,
Dziewico Saletyńska, wzywająca do posłuszeństwa i uległości,
Dziewico Saletyńska, przynaglająca grzeszników do nawrócenia i pokuty,
Dziewico Saletyńska, obiecująca liczne łaski tym, którzy się nawracają,
Dziewico Saletyńska, zachęcająca sprawiedliwych do gorętszej pobożności,
Matko Saletyńska, rzewnie płacząca nad złością i niedolą naszą,
Matko Saletyńska, powstrzymująca ramię Syna na nas rozgniewanego,
Matko Saletyńska, skarżąca się na nieświęcenie niedzieli i na bluźnierstwa,
Matko Saletyńska, żaląca się na znieważanie rzeczy świętych,
Matko Saletyńska, trwożąca swymi groźbami cały świat,
Matko Saletyńska, troszcząca się o nas, pomimo naszej niewdzięczności,
Matko Saletyńska, zalecająca modlitwę rano i wieczorem,

Matko Saletyńska, przypominająca czule Mękę Swego Boskiego Syna,
Matko Saletyńska, troszcząca się o nasz chleb powszedni,
Matko Saletyńska, darząca nas źródłem cudownej wody,
Matko Saletyńska, lecząca wszelkie choroby,
Matko Saletyńska, Opiekunko biednych dzieci,
Matko Saletyńska, Pocieszycielko chorych i strapionych,
Matko Saletyńska, Nadziejo i Pociecho rozpaczających,
Matko Saletyńska, Podporo Kościoła pielgrzymującego,
Matko Saletyńska, Orędowniczko Kościoła cierpiącego,
Matko Saletyńska, Chwało Kościoła uwielbionego,

Przez Twoje żałosne napomnienia spraw, abyśmy byli posłuszni Twemu Synowi, prosimy Cię, Maryjo.
Przez Twoje obfite łzy wyproś nam żal za grzechy,
Przez Twoje niesłychane cierpienia, uproś nam łaskę zdania się na wolę Bożą w dolegliwościach życia,
Przez Twoje Zjawienie i cuda wzmocnij wiarę i zgodę wzajemną w Twym narodzie,
Przez Twoje spojrzenia zwrócone ku Rzymowi, wzbudź w nas gorliwe przywiązanie do Kościoła katolickiego,
Przez Twoją niewysłowioną tkliwość spraw, abyśmy Ciebie coraz bardziej kochali,
Przez Twoją porywającą piękność spraw, abyśmy za niebem tęsknili,
Przez Twoje nowe Wniebowzięcie pociągnij nas wszystkich do Siebie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Matko Boska Saletyńska – Pojednawczyni grzeszników.
W. Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Zarys historyczny

Litanie do Matki Bożej Saletyńskiej są jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych modlitewników katolickich. Ich historia i powstanie jest niezwykle ciekawa i pełna duchowej głębi. Prześledźmy więc kroki, które doprowadziły do stworzenia tego pięknego dzieła.

Historia modlitwy sięga końca XIX wieku, kiedy to zakonnik z zakonu Saletynów, ojciec Louis Querbes, postanowił stworzyć specjalną modlitwę, która byłaby skierowana do Matki Bożej. Ojciec Querbes, będąc członkiem tego zakonu, wiązał wielkie nadzieje z kultem Maryi i wierzył, że Matka Boża jest szczególnie bliska swoim dzieciom, zwłaszcza w trudnych chwilach.

Pragnąc wyrazić swoje uwielbienie i oddanie dla Matki Bożej, ojciec Querbes poprosił członków zakonu o pomoc w stworzeniu odpowiedniej modlitwy. Wspólnie zebrał grupę zakonników i rozpoczął pracę nad Litaniami do Matki Bożej Saletyńskiej. Modlitwa ta miała wyrażać nie tylko podziękowanie i uwielbienie, ale również prośby i błagania o opiekę Matki Bożej w codziennym życiu.

Proces tworzenia Litanii był długotrwały i wymagał ogromnego zaangażowania. Ojciec Querbes chciał, aby każde słowo i zwrot w modlitwie było odpowiednie i oddawało ducha czci dla Matki Bożej. Dlatego też korzystał z różnych źródeł, takich jak Pismo Święte, modlitwy innych świętych i teksty liturgiczne, aby stworzyć spójną i piękną modlitwę.

Po wielu miesiącach pracy, ojciec Querbes wreszcie ukończył Litanie do Matki Bożej Saletyńskiej. Modlitwa ta została wprowadzona do liturgii zakonu Saletynów i szybko zdobyła popularność nie tylko wśród członków zakonu, ale również wśród wiernych na całym świecie. Jej uniwersalność i duchowa treść sprawiły, że Litanie stały się częścią wielu nabożeństw, mszy świętych i prywatnych modlitw katolików.

Litanie do Matki Bożej Saletyńskiej są szczególnie znane ze swojej melodyjnej struktury i powtarzających się fraz. Modlitwa ta składa się z różnych wezwań, na które wierni odpowiadają, a Matka Boża jest w nich wzywana pod różnymi tytułami i atrybutami, które wyrażają jej wielkość i znaczenie w życiu wiernych.

Litanie do Matki Bożej Saletyńskiej są wyrazem miłości i oddania dla Matki Bożej. Poprzez tę modlitwę katolicy wyrażają swoje pragnienie bliskości z Maryją i proszą o jej wstawiennictwo w potrzebach duchowych i materialnych. Jest to modlitwa, która łączy wiarę i pokorę, a jednocześnie daje poczucie bezpieczeństwa i opieki Matki Bożej.

Dziś Litanie do Matki Bożej Saletyńskiej są modlitwą popularną na całym świecie. Są odmawiane zarówno w Kościele katolickim, jak i przez innych chrześcijan. Ich treść i forma są niezwykle piękne i inspirujące, a ich powstanie stanowi ważną część historii i tradycji katolickiej modlitwy.

Litanie do Matki Bożej Saletyńskiej są cennym darem dla wiernych, który pozwala im na bliski kontakt z Matką Bożą i otrzymanie jej opieki i błogosławieństwa. To modlitwa, która przemawia do serca i umysłu, a jednocześnie umacnia wiarę i nadzieję.

Warto zapoznać się z tą modlitwą i odmawiać ją regularnie, aby doświadczyć jej głębokiej duchowej mocy i zrozumieć, jak wielką rolę odgrywa Matka Boża w naszym życiu. Niech Litanie do Matki Bożej Saletyńskiej będą dla nas inspiracją do wzrastania w wierze i miłości do Maryi, naszej Matki i Królowej.