Tekst modlitwy: Litania do Matki Bożej Pocieszenia

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Ojcze Miłosierdzia, zmiłuj się nad nami
Synu, Dawco pokoju,
Duchu Pocieszycielu,

Święta Maryjo, Matko nadziei naszej, pociesz nas
Święta Maryjo, Matko naszej drogi,
Święta Maryjo, Matko Bożego światła,
Pełnio Izraela,
Przepowiednio naszych czasów,
Jutrzenko nowego świata,
Matko Boża,
Matko Mesjasza Wybawcy,
Matko Odkupionych,
Matko wszystkich narodów,
Dziewico milcząca,
Dziewico słuchająca,

Dziewico wielbiąca Boga,
Służebnico Pańska,
Służebnico Słowa,
Służebnico odkupienia,
Służebnico Wybranych,
Uczennico Chrystusa,
Świadku Ewangelii,
Siostro ludzi,
Początku Kościoła,
Matko Kościoła,
Obrazie Kościoła,
Maryjo, błogosławiona między niewiastami,
Maryjo, wielkości kobiety,
Niewiasto wierna w oczekiwaniu,
Niewiasto wierna w powierzonym Ci zadaniu,
Niewiasto wierna pielgrzymowaniu,
Niewiasto wierna pod krzyżem,
Pierwsza w tajemnicy Zmartwychwstania,
Klejnocie Zesłania Ducha Świętego,
Gwiazdo ewangelizacji,
Obecnością jaśniejąca,

Na modlitwie trwająca,
Otwarta na wołanie nasze,
Obecnością nas wspomagająca,
Nadziejo ubogich,
Ufności pokornych,
Podporo wzgardzonych,
Ukojenie uciśnionych,
Obrono niewinnych,
Odwago prześladowanych,
Otucho wygnańców,
Wołająca o wolność,
Jednocząca nas wszystkich,
Głosząca pokój narodom,
Znaku matczynego oblicza Boga,
Znaku bliskości Ojca,
Znaku miłosierdzia Syna,
Znaku działania Ducha Świętego,

Chryste, władco historii, zmiłuj się nad nami
Chryste, Zbawicielu człowieka,
Chryste, nadziejo stworzenia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Tyś naszą ucieczką, o Pani,
W. Pomocą w uciskach i smutku…

Zarys Historyczny

Litania do Matki Bożej Pocieszenia to starożytna modlitwa używana przez chrześcijan od wieków. Ta piękna i potężna modlitwa została ułożona w XV wieku i wzywa Maryję, matkę Jezusa Chrystusa, jako źródło pocieszenia i ochrony. Litania do Matki Bożej Pocieszenia jest często odmawiana w chwilach, gdy ludzie czują się przytłoczeni lub zaniepokojeni swoją obecną sytuacją. Wzywa Maryję do wstawiennictwa u Boga za tymi, którzy zmagają się z życiowymi trudnościami.

Główna część składa się z dziewięciu próśb o pomoc: „Matka Boża Pocieszenia niech będzie naszą nadzieją; obdarz nas pokojem; dodaj nam odwagi; chroń nas przed niebezpieczeństwem; chroń nas przed krzywdą… itd.” Każda prośba kończy się słowami „Wysłuchaj naszych próśb”, aby zostały wysłuchane przez Boga za wstawiennictwem Maryi w ich imieniu. Poprzez tę litanię możemy wyrazić naszą ufność w Bożą miłość nawet wtedy, gdy sprawy wydają się beznadziejne lub niepewne w życiu – coś, co jest bardzo ważne zwłaszcza w takich trudnych czasach jak ten!

Oprócz znaczenia religijnego, Litania do Matki Bożej Pocieszenia ma również znaczenie historyczne – została pierwotnie napisana w czasach, gdy Europa borykała się z wieloma wyzwaniami, takimi jak wojny między narodami, głód spowodowany nieurodzajami spowodowanymi złymi warunkami pogodowymi plagi itp. W tym burzliwym okresie ludzie szukali boskiej interwencji w celu pocieszenia i przewodnictwa. W związku z tym zwrócili się ku dewocjom maryjnym, które obejmowały modlitwy takie jak Litania do Matki Bożej Pocieszenia. Wzywając jej imienia, wierzący mieli nadzieję, że przyniesie im siłę pośród przeciwności losu i pomoże im pozostać wiernymi pomimo wszelkich przeciwności!