Tekst modlitwy: Litania do Matki Bożej Nieustającego Ratunku

Panie zmiłuj się nad nami! Chryste zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Dziewico bez grzechu poczęta, módl się za nami.
O Matko Boża, nieustającego ratunku, módl się za nami!
My biedni grzesznicy, do Ciebie wołamy, o Maryjo ratuj nas nieustannie.
Abyśmy Boga, najwyższe dobro, z całego serca miłowali, o Maryjo pomagaj nieustannie.
Abyśmy Jezusowi, Boskiemu Synowi Twemu, we wszystkim podobnymi stawać się mogli, o Maryjo pomagaj nieustannie.
Abyśmy gorliwym nabożeństwem względem Ciebie Najświętsza Panno przejęci byli; O Maryjo pomagaj nieustannie.
Abyśmy grzechy nasze z całych sil duszy nienawidzili;
Abyśmy często o kresie naszym myśleli;
Abyśmy Przenajświętszy Sakrament często i godnie przyjmowali;
Abyśmy okazji do grzechu z całych sił unikali;

Abyśmy zadniego dnia modlitw świętych nie opuszczali, a szczególnie w czasach pokusy i zwątpienia;
Abyśmy nieprzyjaciołom wybaczali i wszystkim ludziom życzliwymi byli;
Abyśmy w łasce Bożej żyć i umierać mogli;
We wszystkich potrzebach duszy i ciała; O Maryjo, Matko Boża ratuj nieustannie.
W chorobach i boleściach;
W biedzie i niedostatku;
Wśród osamotnienia i prześladowania;
W zgryzotach i smutkach wszelkich;
W czasie wojen i zaraźliwego powietrza;
W czasach pokus złego ducha;
W pokusach ułudnego świata;
W walce ze złymi skłonnościami zepsutej natury naszej;
W pokusach przeciw nieczystości;
W każdym niebezpieczeństwie zgrzeszenia;
Gdy zbliżać się będzie kres życia naszego na tej ziemi;
Gdy na łożu śmierci złożonymi będziemy;

Gdy myśl o śmierci przerażeniem i strachem przejmować nas będzie;
Gdy przy skonaniu złe duchy do rozpaczy nas doprowadzać chciałyby;
Gdy kapłan ostatnie udzielać nam będzie rozgrzeszenie i błogosławieństwo;
Gdy zasłona śmierci zaćmi wzrok nasz i serce bić ustawać będzie;
Gdy krewni, przyjaciele otaczający łoże śmierci naszej, płakać i modlić się będą;
Gdy ducha naszego w ręce Stwórcy oddawać będziemy;
Gdy nędzna dusza moja przed Boskim sadem stanie;
Gdy straszny wyrok wydawanym będzie;
Gdy w ogniach czyśćcowych cierpieć i za oglądaniem Boga tęsknic będziemy;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

V. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko!
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Na temat litanii słów kilka

Litania do Matki Bożej Nieustającego Ratunku jest jedną z najpopularniejszych modlitw katolickich. Jej korzenie sięgają XVIII wieku i związane są z niemieckim zakonem pasjonistów. To właśnie oni wprowadzili tę modlitwę do swojej praktyki duchowej.

Początkowo modlitwa ta była znana jako “Litania do Matki Bożej Nieustającego Pomocy”“. Jej autorstwo przypisuje się ojcu Bernardowi Lichtenbergowi, który był jednym z czołowych członków zakonu pasjonistów. Ojciec Lichtenberg napisał tę modlitwę z myślą o potrzebach i cierpieniach swoich wiernych.

Litania do Matki Bożej Nieustającego Ratunku składa się z piętnastu wezwań, które są odmawiane przez wiernych podczas nabożeństw i modlitw. Każde z wezwań jest odpowiedzią na prośbę o pomoc Matki Bożej w różnych sferach życia. Modlitwa ta jest wyrazem ufności w Matkę Bożą i jej nieustającego wsparcia.

W Polsce modlitwa ta stała się szczególnie popularna dzięki św. Faustynie Kowalskiej, która propagowała jej odmawianie w swoich objawieniach. Święta Faustyna miała widzenie Matki Bożej z tym wezwaniem na ustach, co wzmocniło jej znaczenie i wpłynęło na jej rozwój.

Litania do Matki Bożej Nieustającego Ratunku jest modlitwą, która od wieków towarzyszy katolikom w ich codziennym życiu. Jej prostota i wyrazistość sprawiają, że jest ona łatwo zapamiętywalna i łatwa do odmówienia w różnych sytuacjach. To modlitwa, która daje poczucie bezpieczeństwa i nadziei w trudnych chwilach.

Wierni odmawiają tę litanię, prosząc Matkę Bożą o pomoc w różnych aspektach życia, takich jak zdrowie, ochrona przed złem, pokój, nawrócenie, a także w intencjach innych ludzi. Jest ona modlitwą, która łączy katolików na całym świecie, dając im poczucie wspólnoty i wsparcia.

Litania do Matki Bożej Nieustającego Ratunku jest nie tylko pięknym wyrazem wiary, ale także przypomnieniem o tym, że Maryja jest Matką, która zawsze nas wspiera i chroni. Jej nieustanne wsparcie i pomoc są dla nas cennym darem, na który warto polegać w każdej sytuacji.

Ta modlitwa jest symbolem ufności i nadziei, która towarzyszy nam w naszym życiu. Litania do Matki Bożej Nieustającego Ratunku jest wyrazem naszej wiary w Matkę Bożą, która zawsze jest gotowa nam pomóc. To nieustający ratunek, który możemy odnaleźć w Jej macierzyńskim sercu.