Tekst modlitwy: Litania do Matki Boskiej Piekarskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Matko Słowa Bożego, zmiłuj się nad nami
Matko Łaski Bożej,
Matko wzajemnego przebaczenia,
Matko Kościoła,
Matko nadziei,
Matko wolności,
Matko hutników,
Matko rolników,

Matko wszystkich ludzi pracy,
Matko pielgrzymów i wygnańców,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Przewodniczko w ciemnościach,
Obrono upokorzonych,
Siło słabych,
Odwago cierpiących,
Piekarska Pani – cudami słynąca,
Piekarska Pani – oparcie ludu śląskiego,
Piekarska Pani – chroniąca niedzielę Bożą i naszą,
Piekarska Pani – umacniająca trwałość naszych rodzin,
Opiekunko inwalidów,
Opiekunko więźniów,
Opiekunko ludzkich praw i godności człowieka,

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami
Święta Panno nad Pannami, módl się za nami

Weź w opiekę Ojca świętego, naszych biskupów i kapłanów, zakony i wszystkich wiernych, prosimy Cię Matko
Weź w opiekę Śląsk i Polskę całą,
Weź w opiekę nas i nasze rodziny,
Przybliż swojego Syna tym, którzy w Niego nie wierzą,
Abyśmy nie grzeszyli przeciw miłości Boga i bliźniego,
Abyśmy nigdy nie odeszli od Ciebie i Syna Twego,
Aby każda spowiedź prawdziwie jednała nas z Bogiem i ludźmi,
Abyśmy zawsze godnie przyjmowali Najświętszy Sakrament,
Abyśmy chronili wszelkie życie, także życie dzieci nienarodzonych,
Abyśmy wyrzekli się pijaństwa i złych skłonności,

Abyśmy w godziwych i zdrowych warunkach żyć mogli,
Abyś budowę nowych kościołów wyjednać nam raczyła,
Abyś nas u Swego wizerunku co roku w licznych rzeszach gromadzić raczyła,
Abyś w godzinę śmierci wsparciem nam była,
Abyśmy nigdy nie poddali się zwątpieniu i rozpaczy,
Abyśmy kiedyś z Tobą mogli oglądać Boga,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Dodatkowe informacje

Litania do Matki Bożej Piekarskiej to szczególna modlitwa, którą katolicy odmawiają od wieków. Ta starożytna modlitwa wzywa pod opiekę Najświętszej Marii Panny, czczonej jako patronka Piekar w Polsce. Pochodzenie i dokładna data powstania tej litanii nie są znane, ale sięga ona co najmniej czasów średniowiecznych.

Miasto Piekary zostało założone w 1253 roku i szybko stało się ważnym ośrodkiem religijnym ze względu na bliskość Krakowa, który w tym okresie stał się jednym z najbardziej wpływowych miast Europy. Dopiero w 1582 roku papież Grzegorz XIII ogłosił Maryję oficjalną patronką Piekar – co prawdopodobnie spowodowało gwałtowny wzrost pobożności pielgrzymów odwiedzających jej znajdujące się tam sanktuarium – i mniej więcej w tym czasie można przypuszczać, że zaczęto odmawiać Litanię do Naszej Pani Piekarska regularnie w swoim sanktuarium lub innych miejscach w całej Polsce przeznaczonych specjalnie do kultu maryjnego, takich jak kościoły i klasztory.

Odmawiana tradycyjnie 24 maja każdego roku (w święto nawiedzenia Maryi u Elżbiety), zawiera dwanaście błagań wzywających różne aspekty Matki Maryi, w tym: Jej Niepokalane Poczęcie; Jej wieczne dziewictwo; Ona jest pełną łaski; Boskie macierzyństwo, które ma nad Jezusem Chrystusem, naszym Panem itp., wszystko kończy się wyrażeniem szukania pomocy u „Matki Bożej Nieustającej Pomocy”, która, jak wierzą katolicy, nigdy ich nie opuści, bez względu na to, jaka jest ich sytuacja, bez względu na to, jak straszne lub rozpaczliwe mogą się wydawać. nawet jeśli czują się opuszczeni przez samego Boga!