Tekst modlitwy: Litania do Imienia Maryi

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Maryjo, której Imię od wieków przez Boga jest wybrane, módl się na nami
Maryjo, której Imię przybliżają starotestamentalne symbole i figury,
Maryjo, której Imię znaczy: Bóg z rodzaju mego,
Maryjo, której Imię wskazuje na królewską i macierzyńską godność,
Maryjo, której Imię stało się źródłem wielorakich łask dla ludzkości,
Maryjo, której Imię objawia światu wszechmoc i dobroć Bożą,
Maryjo, której Imię zwiastuje grzesznikom Boże miłosierdzie,
Maryjo, której Imię wielbi niebo, ziemia i całe stworzenie,
Maryjo, której Imię przewyższa imiona patriarchów i proroków,
Maryjo, której Imię jest świętsze od imion wszystkich Świętych,

Maryjo, której Imię rodzice Joachim i Anna zawsze szanowali,
Maryjo, której Imię Archanioł Gabriel z miłością pozdrowił,
Maryjo, której Imię Święty Józef z pokorą wymawiał,
Maryjo, której Imię wzbudziło radość w sercu krewnej Elżbiety,
Maryjo, której Imię sam Jezus czcił i wysławiał,
Maryjo, której Imię błogosławią ludzie dobrej woli,
Maryjo, której Imię adorują w niebie aniołowie i święci,
Maryjo, której Imię poraża złe moce i duchy piekielne,
Maryjo, której Imię jest drogowskazem na ścieżkach zbawienia,
Maryjo, której Imię umacnia wiarę wątpiących,
Maryjo, której Imię przywraca nadzieję zrozpaczonym,
Maryjo, której Imię uczy pięknej miłości i ofiarnej służby.

Dla Imienia Maryi, przepuść nam Panie.
Dla Imienia Maryi, wysłuchaj nas Panie.
Dla Imienia Maryi, zmiłuj się nad nami Panie.

Dla Imienia Maryi, w chwilach pokus i załamań, ratuj nas Panie
Dla Imienia Maryi, w chwilach niepowodzeń i porażek,
Dla Imienia Maryi, w czasach cierpień i udręk,
Dla Imienia Maryi, w stanach duchowych lenistwa i bezczynności,
Dla Imienia Maryi, w okresach prób i doświadczeń,
Dla Imienia Maryi, w każdym momencie życia naszego,
Dla Imienia Maryi, w godzinie śmierci naszej,

Dla Imienia Maryi, od nieposłuszeństwa natchnieniom i woli Bożej, zachowaj nas Panie
Dla Imienia Maryi, od marnotrawienia łaski Bożej,
Dla Imienia Maryi, od lekceważenia łaski Bożej,
Dla Imienia Maryi, od fałszywego pojmowania wolności,
Dla Imienia Maryi, od wad, nałogów i złych skłonności,
Dla Imienia Maryi, od pożądliwości ciała, oczu i pychy żywota,
Dla Imienia Maryi, od wszelkiego zła i przeciwności losu.

V. Módl się za nami Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa.
R. Abyśmy przez chwalę Twojego Imienia oddawali cześć samemu Bogu.

Informacje

Przez wieki katolicy zwracali się do Najświętszej Maryi Panny o przewodnictwo i ochronę. Litania do Imienia Maryi jest piękną modlitwą, która oddaje cześć wielu tytułom Matki Bożej i wzywa Jej wstawiennictwo w imieniu tych, którzy ją odmawiają.

Litania rozpoczyna się wezwaniem: „Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami”, a następnie seria próśb o pomoc Matki Bożej w poszczególnych dziedzinach, takich jak zdrowie, pokój i zbawienie. Każda prośba kończy się słowami „módl się za nami” lub „zmiłuj się nad nami”. Grzech pierworodny.” Oddając cześć jej tytułom poprzez tę litanię, prosimy, aby wstawiała się przed Bożym tronem w niebie, aby nasze modlitwy zostały wysłuchane bardziej przychylnie, niż byłyby bez jej pomocy!

Na końcu litanii następuje krótka doksologia, która brzmi: „Święta Królowo… módl się za nami; Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych”. Służy to zarówno uznaniu mocy i autorytetu Matki Bożej nad całym stworzeniem, jak i przypomnieniu wierzącym na całym świecie, jak wiele może im zaoferować ich wiara, gdy zwrócą się do Matki Jezusa w potrzebie !

Podsumowując, modlenie się tym starożytnym nabożeństwem może przynieść wielką pociechę w trudnych czasach – zwłaszcza, gdy czujemy się samotni lub przytłoczeni okolicznościami życiowymi, na które nie mamy wpływu. Daje nadzieję tam, gdzie wcześniej jej nie było, ponieważ przypomina ludziom na całym świecie, jak potężna jest naprawdę miłość – nawet jeśli wyraża się ją jedynie poprzez słowa śpiewane cicho w ciemności…