Tekst modlitwy: Litania do Dzieciątka Jezus

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Dzieciątko Jezus – usłysz nas.
Dzieciątko Jezus – wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,

Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich,
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,
Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę,
złóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli,
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów,
Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.

Od niewoli grzechowej, wybaw nas Boskie Dzieciątko
Od złości światowej,
Od pożądliwości ciała,
Od pychy żywota,
Przez pokorne narodzenie Twoje,
Przez chwalebne objawienie się Twoje,
Przez ofiarowanie się Twoje,
Przez niewinność Twoją,
Przez prostotę Twoją,
Przez posłuszeństwo Twoje,
Przez łagodność Twoją,
Przez pokorę Twoją,
Przez miłość Twoją.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus

K. Będę się radował w Panu.
W. Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.

Informacje

Modlitwa jest nieodłączną częścią życia człowieka od czasów starożytnych. Od najwcześniejszych znanych zapisów ludzie starali się połączyć ze swoimi bogami i duchami poprzez modlitwę. Jedną z najstarszych form modlitwy jest litania, która jest serią wezwań lub błagań do jednego lub więcej bóstw. Litania do Dzieciątka Jezus jest jednym z takich przykładów, używanym od wieków przez chrześcijan na całym świecie, aby wyrazić oddanie i wiarę w Chrystusa, a także prosić o Jego opiekę i przewodnictwo.

Litania została po raz pierwszy nagrana w średniowieczu, kiedy była recytowana w okresie Bożego Narodzenia jako część ceremonii religijnych upamiętniających narodziny Jezusa. Składa się głównie z krótkich fraz wychwalających Syna Bożego, przeplatanych prośbami o pomoc w różnych sprawach, począwszy od osobistych potrzeb, takich jak zdrowie i bogactwo, aż po kwestie narodowe, takie jak pokój między narodami: „Panie, zmiłuj się nad nami; udziel nam swojej łaski; daj nam siłę przeciw naszym wrogom; zaprowadź pokój na naszej ziemi” to tylko niektóre przykłady z tej pięknej liturgii, która trwa do dziś, po ponad 800 latach niezmieniona!

W ostatnich dziesięcioleciach pojawiło się ponowne zainteresowanie tą formacyjną chrześcijańską tradycją wśród katolików, którzy często recytują ją w okresie Adwentu poprzedzającym Boże Narodzenie – samodzielnie lub razem z innymi wiernymi wierzącymi, którzy dzielą się swoją miłością do Pana Jezusa Chrystusa! Praktykę tę można zaobserwować także poza kręgami katolickimi, gdzie członkowie różnych wyznań protestanckich mogą stosować podobne modlitwy, ale dostosowane nieco do własnych przekonań doktrynalnych (np. zastępując odniesienia do Marii). Bez względu na denominację, jednak podstawowe przesłanie pozostaje takie samo – przychodzimy przed Niego z pokorą prosząc o Jego boską pomoc, bez względu na to, z jakimi próbami mamy do czynienia, niezależnie od tego, czy są one fizyczne, duchowe, emocjonalne, społeczne, ekonomiczne itp.

Biorąc to wszystko pod uwagę, wydaje się jasne, dlaczego tak wielu ludzi w całej historii zwraca się do Dzieciątka Jezus, szukając pocieszenia, pocieszenia, nadziei, radości, odkupienia, a nawet zbawienia – ponieważ On naprawdę oferuje te rzeczy tym, którzy wierzą, ufają Mu i mają wystarczająco otwarte serca, umysły, aby je otrzymać!