Tekst modlitwy: Litania do Ducha Świętego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rozumu,
Duchu Święty rady,
Duchu Święty męstwa,
Duchu Święty umiejętności,
Duchu Święty pobożności,
Duchu Święty bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.

Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,
Od zatwardziałości serca,
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,

Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
Przez Twoje przyjście w językach ognistych,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
O. I odnów we mnie moc ducha.

Historycznie

Litania do Ducha Świętego to tradycyjna modlitwa, której korzenie sięgają wieków. Używali go wyznawcy różnych wyznań, w tym chrześcijanie, żydzi i muzułmanie. Modlitwa została pierwotnie napisana po łacinie, ale od tego czasu została przetłumaczona na wiele języków.

Uważa się, że Litania do Ducha Świętego wywodzi się z wczesnochrześcijańskiego monastycyzmu w IV wieku naszej ery, kiedy to mnisi recytowali ją jako część swojej codziennej praktyki religijnej. Na przestrzeni dziejów ta litania służyła jako ważny element duchowego wzrostu dla tych, którzy poszukują głębszego połączenia z Bogiem poprzez modlitwę i medytację nad Jego Słowem i dziełami w naszym dzisiejszym życiu.

Ta piękna pieśń zaczyna się od uwielbienia: „Przyjdź, Duchu Święty, napełnij moje serce…” Następnie prosi o przewodnictwo: „Prowadź mnie swoją łaską…”. Na koniec kończy się dziękczynieniem: „Chwała na wieki wieków! Amen!” Pomiędzy tymi trzema częściami znajduje się kilka próśb, które proszą Boga o ochronę przed siłami zła, siłę w chwilach próby lub pokusy, przebaczenie grzechów popełnionych nieświadomie lub z powodu słabości; boską mądrość; odwagę; radość nawet pośród smutków; pokorę przed wszystkie stworzone rzeczy; Niebiańska pociecha na progu śmierci itp. — wszystkie dary, które możemy otrzymać, jeśli tylko wystarczająco otworzymy się na Tego, który oferuje je nam za darmo, bez żadnych warunków!

Ten starożytny, ale ponadczasowy utwór służy jako doskonałe przypomnienie, że bez względu na to, jak trudne może się czasami wydawać życie — zawsze będzie nadzieja w jego głębi, jeśli ktoś szuka ukojenia poprzez szczere modlitwy skierowane przede wszystkim do naszego Stwórcy! Nie zapominajmy więc o tym potężnym narzędziu dostępnym tu i teraz – używajmy go mądrze, aby obficie nam błogosławił na każdy nadchodzący dzień 🙂