Tekst modlitwy: Litania do bł. Jerzego Popiełuszki

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami,
Błogosławiony Jerzy Męczenniku,
Odważny wyznawco Chrystusa,
Wierny świadku Ewangelii,
Zapatrzony w krzyż Zbawiciela,
Czcicielu Maryi Niepokalanej,
Oddany od dzieciństwa Bogu,

Wychowany w pobożnej rodzinie,
Gorliwy w służbie ołtarza,
Pragnący naśladować świętych,
Wierny głosowi powołania,
Apostole godności człowieka,
Obrońco nienarodzonych,
Miłosierny dla cierpiących,
Wrażliwy na los pokrzywdzonych,
Dobry pasterzu ludzi pracy,

Uczący zło dobrem zwyciężać,
Wzywający do męstwa i solidarności,
Broniący wartości ewangelicznych,
Przestrzegający przed chęcią odwetu,
Wzywający do trwania w nadziei,
Niesprawiedliwie oskarżany,
Okrutnie umęczony,
Kapłanie wierny aż do końca,
Męczenniku prawdy i wolności,
Orędowniku spraw Kościoła i narodu,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
W. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Więcej informacji powiązanych z modlitwą

Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, kapłan, męczennik i symbol oporu wobec komunizmu, jest postacią niezwykle ważną w historii Polski. Jego życie i działalność są nierozerwalnie związane z modlitwą, która była dla niego nie tylko siłą, ale również narzędziem walki w obronie prawdy i wolności.

Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 roku w Suchowoli, małej miejscowości w Polsce. Już od najmłodszych lat wykazywał głęboką wiarę i zainteresowanie sprawami społecznymi. Po przyjęciu święceń kapłańskich wstąpił do parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie, gdzie rozpoczął swoją duszpasterską działalność.

W czasach komunizmu, kiedy w Polsce trwał reżim totalitarny, bł. Jerzy Popiełuszko nie bał się otwarcie krytykować władzy i bronić praw człowieka. Jego kazania, głoszone w kościele św. Stanisława Kostki, stały się symbolem oporu i nadziei dla tysięcy ludzi. Modlitwa była dla niego nieodłącznym elementem tych wystąpień. Często podkreślał, że tylko przez modlitwę i zaufanie Bogu można pokonać zło i przemoc.

Litania do bł. Jerzego Popiełuszki jest jednym z najbardziej znanych modlitewników w Polsce. Składa się z szeregu wezwań, które oddają chwałę i proszą o wstawiennictwo błogosławionego kapłana. Modlitwa ta jest często odmawiana przez wiernych, którzy szukają wsparcia i inspiracji w trudnych chwilach.

Dzięki swojej wierze, odwadze i poświęceniu, bł. Jerzy Popiełuszko stał się symbolem walki o wolność i godność człowieka. Jego modlitwa i nauki przetrwały wiele lat i nadal są źródłem inspiracji dla wielu ludzi. Niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący czy nie, warto przyjrzeć się życiu tego wyjątkowego człowieka i pochylić się nad jego modlitwą, która może przynieść ulgę i siłę w naszych własnych trudnościach.