Tekst kolędy W żłobie leży:

W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować Małemu?
Jezusowi, Chrystusowi,
Dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
Jako Panu naszemu.

My zaś sami z piosneczkami
za wami pośpieszymy.
A tak tego Maleńkiego
Niech wszyscy zobaczymy:
Jak ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony,
Więc Go dziś ucieszymy.

Naprzód tedy, niechaj wszędy
Zabrzmi świat w wesołości.
Że posłany, nam jest dany
Emanuel w niskości.
Jego tedy przywitajmy,
Z Aniołami zaśpiewajmy:
„Chwała na wysokości”.

Witaj, Panie, cóż się stanie
Że rozkosze niebieskie,
Opuściłeś, a zstąpiłeś
Na te niskości ziemskie.
„Miłość moją to sprawiła,
By człowieka wywyższyła,
Pod nieba empirejskie”.

Jezus przechadzający się brzegiem morza

Barokowa kolęda W żłobie leży to piękna i ponadczasowa kolęda, śpiewana od wieków z okazji narodzin Jezusa Chrystusa. Piosenka została pierwotnie napisana w języku polskim przez kompozytora Jana Maklakiewicza w 1620 roku i szybko stała się jedną z najbardziej lubianych polskich pieśni wakacyjnych.

Teksty są pozdrowieniem dla nowo narodzonego Chrystusa, a także wyrazem uwielbienia dla Jego zbawczej miłości. Każda zwrotka kończy się dwoma wersami powtórzonymi dwukrotnie, tworząc tak zwany refren-co nadaje tej tradycyjnej kolędzie wyjątkową strukturę muzyczną.

Pierwsze strofy zachęcają nas do oddawania czci w żłobie Jezusa, opowiadając o jego skromnych początkach zrodzonych w ubóstwie w stajni pod Betlejem: “Słuchajcie wszyscy, którzy tędy przechodzicie / dziś leży tu małe Królewskie dziecko”. Późniejsze wersety opisują niebiańskie Królestwo Jezusa i sposób, w jaki zstąpił z nieba wyłącznie po to, abyśmy mogli zostać zbawieni przez niego: “niebiański Król zstąpił z wysokości/ aby zbawić ludzkość, zanim umrą. W końcu pojawia się wzmianka o jego ostatecznej ofierze na krzyżu – ofiarowaniu życia wiecznego za tych, którzy w Niego wierzą: “na Kalwarii umarł samotnie/ aby grzesznicy mogli mieć swoje”.

Mimo ponad 400 lat, W żłobie leży nadal pozostaje jednym z ulubionych hymnów bożonarodzeniowych w Polsce. Jego wyraźny rytm poloneza doskonale oddaje zarówno radosne świąteczne liturgie, jak i bardziej kameralne spotkania rodzinne! Dlaczego więc nie poświęcić trochę czasu podczas obchodów w tym roku, aby posłuchać (a nawet zaśpiewać!) podczas gdy pamiętasz, dlaczego świętujemy te wyjątkowe dni razem?