Tekst kolędy Triumfy Króla Niebieskiego:

Triumfy Króla niebieskiego
Zstąpiły z nieba wysokiego.
Pobudziły pasterzów,
Dobytku swego stróżów,
Śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem.

Chwała bądź Bogu w wysokości,
A ludziom pokój na niskości.
Narodził się Zbawiciel,
Dusz ludzkich Odkupiciel,
Na ziemi, na ziemi, na ziemi.

Zrodziła Maryja Dziewica
Wiecznego Boga bez rodzica,
By nas z piekła wybawił,
A w niebieskich postawił.
Pałacach, pałacach, pałacach.

Pasterze w podziwieniu stają,
Triumfu przyczynę badają,
Co się nowego dzieje,
Że tak światłość jaśnieje.
Nie wiedzą, nie wiedzą, nie wiedzą.

Że to Bóg, gdy się dowiedzieli,
Swej trzody w polu odbieżeli,
Śpiesząc na powitanie
Do Betlejemskiej stajni.
Dzieciątka, Dzieciątka, Dzieciątka.

Niebieskim światłem oświeceni,
pokornie przed nim uniżeni,
Bogiem Go być prawdziwym
z serca afektem żywym.
Wyznają, wyznają, wyznają.

I które mieli z sobą dary
Dzieciątku dają na ofiary:
przyjmij, o Narodzony
nas i dar przyniesiony.
Z ochotą, z ochotą, z ochotą.

Anioł na niebieskim niebie

Triumfy Króla niebieskiego to kolęda przekazywana z pokolenia na pokolenie od momentu jej powstania w połowie XVIII wieku. Najstarsza zachowana wzmianka zawierająca zarówno tekst, jak i melodię została sporządzona przez Annę Kiernicką, jedną z sióstr ze Zgromadzenia Benedyktynów, w 1754 roku. Uważa się, że Boczkowski napisał tę melodię już w 1705 roku do użytku w Kantykach Karmelitańskich i rękopisach w ich kobiecej bibliotece.

Od tego czasu stał się integralną częścią obchodów Bożego Narodzenia w całej Europie, a wiele krajów dostosowuje własne wersje do śpiewania podczas Adwentu lub samego Bożego Narodzenia. W samej Polsce jest ponad 60 różnych wersji! Ta kolęda opowiada nam o narodzinach Jezusa, Jego śmierci i zmartwychwstaniu wszystkich rzeczach, które składają się na podstawowe wierzenia chrześcijaństwa czyniąc ją szczególnie znaczącą dla chrześcijan na całym świecie, którzy świętują jego przyjście na nasz świat każdego roku w okresie Bożego Narodzenia.

Triumfy Króla Niebieskiego są dziś śpiewane w kościołach w całej Europie przypominając nam wszystkim, dlaczego każdego roku obchodzimy ten szczególny czas, urodzin Jezusa!