Pójdźmy wszyscy do stajenki – Tekst kolędy

Dodano:

Share post:

Pójdźmy wszyscy do stajenki – tekst

Pójdź­my wszy­scy do sta­jen­ki, do Je­zu­sa i Pa­nien­ki
Po­wi­taj­my Ma­leń­kie­go i Ma­ry­ję Mat­kę Jego
Po­wi­taj­my Ma­leń­kie­go i Ma­ry­ję Mat­kę Jego

Wi­taj, Jezu uko­cha­ny, od Pa­triar­chów cze­ka­ny
Od Pro­ro­ków ogło­szo­ny, od na­ro­dów upra­gnio­ny
Od Pro­ro­ków ogło­szo­ny, od na­ro­dów upra­gnio­ny

Wi­taj, Dzie­cią­tecz­ko w żło­bie, wy­zna­je­my Boga w To­bie
Coś się na­ro­dził tej nocy, byś nas wy­rwał z czar­ta mocy
Coś się na­ro­dził tej nocy, byś nas wy­rwał z czar­ta mocy

Wi­taj Jezu nam zja­wio­ny, wi­taj dwa­kroć na­ro­dzo­ny
Raz z Ojca przed wie­ków wie­kiem, a te­raz z mat­ki czło­wie­kiem
Raz z Ojca przed wie­ków wie­kiem, a te­raz z mat­ki czło­wie­kiem

Interpretacja

Znaczenie wezwania do wspólnoty

Kolęda „Pójdźmy wszyscy do stajenki” rozpoczyna się od apelu o wspólne działanie i jedność. Fraza „Pójdźmy wszyscy” nie tylko wzywa słuchaczy do udania się w konkretne miejsce, czyli stajenki, ale także symbolizuje zjednoczenie ludzi różnych stanów i pochodzenia w obliczu wyjątkowego wydarzenia, jakim jest narodziny Jezusa. Jest to wezwanie do porzucenia codziennych zajęć i skupienia się na duchowej podróży, która ma na celu wspólne oddanie czci nowonarodzonemu Mesjaszowi.

W kontekście chrześcijańskim, stajenka jest miejscem, gdzie narodził się Jezus, a więc symbolem skromności i prostoty. To zaproszenie do stajenki jest również zaproszeniem do powrotu do korzeni wiary, do zrozumienia, że najważniejsze wartości nie są związane z materialnym bogactwem, ale z duchowym doświadczeniem i wspólnotą. W ten sposób kolęda podkreśla, że droga do zbawienia jest otwarta dla każdego, bez względu na status społeczny czy majątek.

Symbolika postaci w kolędzie

W tekście kolędy pojawiają się postaci Jezusa i Maryi, które odgrywają kluczową rolę w chrześcijaństwie. Małeńkiego Jezusa witamy jako Syna Bożego, który przychodzi na świat jako człowiek, by zbawić ludzkość. Maryja, Matka Jego, jest przedstawiona jako wzór matki i niewiasty, która zaakceptowała wolę Bożą, stając się pośredniczką między Bogiem a ludźmi. Wspólne powitanie tych postaci w kolędzie wyraża głęboki szacunek i miłość wiernych do Matki i Dziecka, a także ich rolę w historii zbawienia.

W kolędzie wyrażone jest również przekonanie o boskości Jezusa, co jest podkreślone w zwrotce mówiącej o wyznawaniu Boga w Dzieciątku. To podkreślenie dwóch natur Jezusa – boskiej i ludzkiej – jest fundamentem chrześcijańskiej doktryny o Wcieleniu. Przez uznawanie Jezusa za Boga, kolęda przypomina o centralnym punkcie wiary chrześcijańskiej, którym jest Bóg stający się człowiekiem, by zbawić ludzkość.

Teologiczne i mesjańskie konteksty

Kolęda „Pójdźmy wszyscy do stajenki” nawiązuje do teologicznych oczekiwań na Mesjasza, który miał przyjść i wyzwolić ludzkość. Od Patriarchów czekany, od Proroków ogłoszony to frazy, które wskazują na to, że narodziny Jezusa były przepowiedziane i oczekiwane przez wieki. W ten sposób kolęda łączy Nowy Testament z zapowiedziami Starego Testamentu, pokazując ciągłość planu Bożego i spełnienie obietnic danej ludziom przez proroków.

Z kolei zwrot „byś nas wyrwał z czarta mocy” odnosi się do chrześcijańskiej doktryny odkupienia. Jezus, przychodząc na świat, ma za zadanie wyzwolić ludzkość z grzechu i śmierci, które są rezultatem działania szatana. Ta linia kolędy przypomina wiernym o głębokim znaczeniu Wcielenia, które nie jest tylko wydarzeniem historycznym, ale ma bezpośredni wpływ na duchowe życie każdego człowieka.

Uniwersalność i aktualność przesłania

Kolęda „Pójdźmy wszyscy do stajenki” ma charakter uniwersalny, gdyż jej przesłanie nie ogranicza się do konkretnego czasu czy miejsca. Od narodów upragniony podkreśla, że oczekiwanie na Zbawiciela jest wspólne dla całej ludzkości, niezależnie od kultury czy narodowości. W ten sposób kolęda przypomina, że Boże Narodzenie jest świętem, które przekracza granice i łączy ludzi wokół wspólnego doświadczenia duchowego.

Przesłanie kolędy jest aktualne również w dzisiejszych czasach, ponieważ dotyka uniwersalnych tęsknot ludzkiego serca za zbawieniem, miłością i pokojem. Wspólne śpiewanie kolędy może być okazją do refleksji nad własnym życiem, wartościami, które są najważniejsze, oraz nad potrzebą bycia bliżej innych ludzi i Boga. Kolęda ta zachęca do duchowego przebudzenia i odnowienia, co jest ważne w każdym czasie.

Pójdźmy wszyscy do stajenki – tłumaczenie na angielski

Let us all go to the stable, to Jesus and the Virgin,
Let us greet the Little One and Mary, His Mother,
Let us greet the Little One and Mary, His Mother.

Welcome, Jesus beloved, awaited by the Patriarchs,
Announced by the Prophets, longed for by the nations,
Announced by the Prophets, longed for by the nations.

Welcome, Little Child in the manger, we acknowledge God in You,
Who was born this night, to deliver us from the devil’s power,
Who was born this night, to deliver us from the devil’s power.

Welcome, Jesus revealed to us, welcome, born twice,
Once from the Father before the ages, and now from the mother as a man,
Once from the Father before the ages, and now from the mother as a man.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

W żłobie leży – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "W żłobie leży" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Wśród nocnej ciszy – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Wśród nocnej ciszy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Triumfy Króla Niebieskiego – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Triumfy Króla Niebieskiego" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Przybieżeli do Betlejem pasterze – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Przybieżeli do Betlejem pasterze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Oj, maluśki, maluśki – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Oj, maluśki, maluśki" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Nie było miejsca dla Ciebie – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Nie było miejsca dla Ciebie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Narodził się nam Zbawiciel – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Narodził się nam Zbawiciel" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Mizerna, cicha, stajenka licha – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Mizerna, cicha, stajenka licha" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.