Tekst kolędy Mędrcy Świata:

Mędrcy świata, monarchowie,
Gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
Chcecie widzieć Dziecię?

Ono w żłobie, nie ma tronu,
I berła nie dzierży,
A proroctwo Jego zgonu,
Już się w świecie szerzy.

Mędrcy świata, złość okrutna,
Dziecię prześladuje.
Wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spisek knuje.

Nic monarchów nie odstrasza,
Ku Betlejem śpieszą,
Gwiazda Zbawcę im ogłasza,
Nadzieją się cieszą.

Przed Maryją stają społem,
Niosą Panu dary.
Przed Jezusem biją czołem,
Składają ofiary.

Trzykroć szczęśliwi królowie,
Któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie,
Pałając z miłości?

Tak, jak każą nam kapłani,
Damy dar troisty:
Modły, pracę niosąc w dani,
I żar serca czysty.

To kadzidło, mirrę, złoto
Niesiem, Jezu szczerze,
Co dajemy Ci z ochotą,
Od nas przyjm w ofierze.

trzej królowie

Mędrcy Świata Monarchowie to ponadczasowy świąteczny klasyk, którym Polacy cieszą się od wieków. Po raz pierwszy został napisany pod koniec XVII wieku przez Stefana Bortkiewicza, a dopiero znacznie później, w XIX wieku, ksiądz Zygmunt Odelgiewicz stworzył jego obecną melodię.

Do tego czasu ta kolęda istniała tylko w tradycji szlacheckiej i była w dużej mierze nieznana większości ludzi. Jednak wraz z wprowadzeniem jej nowej melodii pojawiła się nowa popularność wśród Polaków, którzy przyjęli ją jako część swoich świątecznych tradycji. Piosenka celebruje mędrców z całego świata, którzy podróżowali do Betlejem niosąc prezenty dla Dzieciątka Jezus przy jego narodzinach wydarzenie, które jest nadal obchodzone w okresie Adwentu poprzedzającym Boże Narodzenie.

Chociaż kolęda Mędrcy Świata mogli zniknąć z pamięci, gdyby jej właściwy układ nie został zachowany poprzez kompozycję muzyczną; teraz możemy cieszyć się tą piękną tradycyjną kolędą co roku bezbłędnie dzięki tym, którzy są odpowiedzialni za utrzymanie przy życiu tak wspaniałych utworów jak te! Z pokolenia na pokolenie są one przekazywane, abyśmy również my mogli dzielić się ich radosnymi melodiami podczas naszych własnych świątecznych uroczystości bez względu na to, gdzie na Ziemi mieszkasz i jakim językiem mówisz!