Tekst kolędy Gdy śliczna panna

Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Lili, lili, laj, moje Dzieciąteczko,
Lili, lili, laj, śliczne Paniąteczko.

Przybądźcie z nieba, święci Aniołowie,
Śpieszcie do ludzi z pokojem posłowie,
Lili, lili, laj, wielki Królewiczu,
Lili, lili, laj, niebieski Dziedzicu.

Łączcie się w dziękach wszystkie ziemskie dzieci,
Niechaj się miłość w sercu waszym nieci,
Lili, lili, laj, drogi Zbawicielu,
Lili, lili, laj, nasz Odkupicielu!

śliczna panna Maryja

Gdy śliczna panna to tradycyjna polska kolęda, której początki sięgają okresu przed kolonialnego XVIII wieku. Zachował się przy życiu na przestrzeni dziejów i do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych kolęd w Polsce. Niestety, podobnie jak wiele innych polskich Kolęd, jej autor jest nieznany.

Pomimo tej tajemnicy otaczającej jego pochodzenie, został dobrze zachowany w rękopisach przez wieki, a nawet wydrukowany w XIX wieku dla szerszego obiegu wśród Polaków w całej Europie. Teksty są piękne i dają wgląd w Wczesne życie religijne w Polsce z odniesieniami do Maryi jako “pięknej Dziewicy” śpiewanej przez klasztory żeńskie podczas Mszy Św. lub podczas szopek szkolnych.

Dzisiaj ludzie nadal śpiewają tę ukochaną starą melodię, ilekroć świętują Boże Narodzenie lub jakąkolwiek specjalną okazję związaną z religią, taką jak wesela lub chrzty czyniąc to również częścią współczesnej kultury! Jego popularność mówi wiele o tym, jak bardzo doceniamy nasze dziedzictwo kulturowe – coś, co nigdy nie powinno być brane za pewnik.