Ach ubogi żłobie – Tekst kolędy

Dodano:

Share post:

Ach ubogi żłobie – tekst

Ach ubogi żłobie,
Cóż ja widzę w tobie?
Droższy widok niż ma niebo,
W maleńkiej osobie.

Zbawicielu drogi,
Jakżeś to ubogi,
Opuściłeś śliczne niebo,
Obrałeś barłogi

Czyżeś nie mógł Sobie,
W największej ozdobie,
Obrać pałacu drogiego,
Nie w tym leżeć żłobie?

Gdy na świat przybywasz,
Grzechy z niego zmywasz,
A na zmycie tej sprośności,
Gorzkie łzy wylewasz.

Któż tu nie struchleje,
wszystek nie zdrętwieje
któż Cię widząc płaczącego,
łzą się nie zaleje.

Na twarz upadamy,
czołem uderzamy,
witając Cię w tej stajence
między bydlętami.

Zmiłuj się nad nami,
obmyj z grzechów łzami,
przyjmij serca te skruszone,
które Ci składamy.

Interpretacja

Symbolika żłobu i ubóstwa

Centralnym elementem kolędy „Ach ubogi żłobie” jest żłób, który stanowi symbol ubóstwa i prostoty. W chrześcijańskiej tradycji żłób jest miejscem narodzin Jezusa Chrystusa, co kontrastuje z oczekiwaniami dotyczącymi przyjścia Mesjasza w majestacie i bogactwie. Interpretując tę pieśń, należy zwrócić uwagę na paradoks: Bóg wybiera najskromniejsze warunki, by objawić się światu, co ma na celu podkreślenie wartości pokory i prostoty życia w opozycji do dążenia do ziemskiego przepychu i bogactwa.

Wers „Droższy widok niż ma niebo, W maleńkiej osobie” podkreśla, że w żłobie leży ktoś więcej niż zwykłe dziecko – to Zbawiciel świata, którego obecność jest cenniejsza niż wszelkie bogactwa niebios. To przesłanie ma na celu przypomnieć wiernym, że prawdziwa wartość nie jest mierzona materialnymi dobrami, lecz duchową wielkością i miłością, jaką Bóg okazuje ludzkości poprzez pokorne narodziny Jezusa.

Chrystus jako Zbawiciel

W kolejnych zwrotkach kolędy pojawia się motyw Zbawiciela, który „opuściłeś śliczne niebo, Obrałeś barłogi”. Tutaj autor pieśni podkreśla świadomy wybór Jezusa, który zrezygnował z niebiańskiego blasku na rzecz życia wśród ludzi. Wybór ten jest aktem miłości i poświęcenia, który ma na celu zbawienie ludzkości. Chrystus, będąc Bogiem, przyjmuje ludzką naturę, by przez swoje życie, naukę, śmierć i zmartwychwstanie otworzyć ludziom drogę do zbawienia.

Wers „Gdy na świat przybywasz, Grzechy z niego zmywasz” bezpośrednio odnosi się do misji Chrystusa jako Mesjasza, który przychodzi oczyścić świat z grzechu. Symbolika wylewanych łez w kontekście zmywania grzechów może być interpretowana jako wyraz współczucia i smutku Boga nad ludzką kondycją oraz jako zapowiedź ofiary, jaką Chrystus przyniesie dla odkupienia grzechów – swojej męki i krzyża.

Reakcja wiernych na narodziny Zbawiciela

Kolęda „Ach ubogi żłobie” przedstawia także emocjonalną reakcję ludzi na narodziny Jezusa. Zwrotki „Któż tu nie struchleje, wszystek nie zdrętwieje” oraz „któż Cię widząc płaczącego, łzą się nie zaleje” wskazują na głębokie poruszenie i wzruszenie, jakie towarzyszy kontemplacji tajemnicy Bożego Wcielenia. Wierni, stając przed żłobem, doświadczają uczucia pokory i zdumienia, które prowadzi do refleksji nad własnym życiem i potrzebą nawrócenia.

W dalszej części kolędy pojawia się motyw adoracji i pokuty, gdzie wierni „Na twarz upadamy, czołem uderzamy”, co jest wyrazem czci i szacunku dla nowonarodzonego Króla. Prośba o zmiłowanie i oczyszczenie z grzechów „Zmiłuj się nad nami, obmyj z grzechów łzami” jest wyrazem wiary w miłosierdzie Boże i pragnienia bycia blisko Boga, co jest istotą chrześcijańskiego przesłania o zbawieniu.

Wnioski dla współczesnego odbiorcy

Interpretując kolędę „Ach ubogi żłobie”, współczesny odbiorca może odnaleźć w niej przesłanie o uniwersalnych wartościach, takich jak pokora, miłość i poświęcenie. Pieśń ta przypomina, że w świecie, gdzie często dominuje pogoń za materialnym sukcesem, istnieją głębsze, duchowe prawdy, które powinny kształtować nasze życie. Narodziny Jezusa w ubóstwie są wezwaniem do refleksji nad własnymi priorytetami i zachętą do budowania relacji z Bogiem i bliźnimi na fundamencie miłości i wzajemnego szacunku.

Na koniec, kolęda ta może służyć jako przypomnienie o znaczeniu miłosierdzia i potrzebie przebaczenia. W kontekście współczesnych wyzwań, takich jak konflikty, niesprawiedliwość i osobiste zmagania, „Ach ubogi żłobie” przynosi nadzieję na odnowienie i uzdrowienie przez przyjęcie do serca przesłania Bożego Narodzenia. W ten sposób, pieśń ta zachęca do głębszego przeżywania tajemnicy wiary i do praktykowania wartości, które są jej fundamentem.

Ach ubogi żłobie – tłumaczenie na angielski

Oh humble manger,
What do I see in thee?
A sight more precious than the heavens,
In a tiny personage.

Dear Savior,
How poor You are,
You left the beautiful heaven,
Choosing a bed of straw.

Could You not have chosen,
In the greatest splendor,
A precious palace to dwell in,
Not to lie in this manger?

As You come into the world,
You wash away its sins,
And to cleanse such filth,
Bitter tears You shed.

Who would not tremble here,
Who would not become numb,
Seeing You crying,
And not be filled with tears?

We fall on our faces,
We strike our foreheads,
Welcoming You in this stable
Among the animals.

Have mercy on us,
Wash us from our sins with tears,
Accept these broken hearts,
Which we lay before You.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

W żłobie leży – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "W żłobie leży" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Wśród nocnej ciszy – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Wśród nocnej ciszy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Triumfy Króla Niebieskiego – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Triumfy Króla Niebieskiego" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Przybieżeli do Betlejem pasterze – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Przybieżeli do Betlejem pasterze" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Pójdźmy wszyscy do stajenki – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Pójdźmy wszyscy do stajenki" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Oj, maluśki, maluśki – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Oj, maluśki, maluśki" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Nie było miejsca dla Ciebie – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Nie było miejsca dla Ciebie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.

Narodził się nam Zbawiciel – Tekst kolędy

Tekst kolędy: "Narodził się nam Zbawiciel" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo: teledysk, interpretacja utworu oraz tłumaczenie na angielski.