Tekst piosenki dla Dzieci: Idzie Jezus

Idzie Jezus,
spójrz jak kroczy On po wodzie,
podnosi cię i pomaga ci stać.
Idzie Jezus,
On jest Panem tych spienionych fal.
Idzie Jezus,
On prowadzi mnie.

Idzie Jezus… On kieruje mną.

Idzie Jezus… On kocha mnie.

Idzie Jezus… On pociesza mnie.

Idzie Jezus… On umacnia mnie.

Idzie Jezus… On uświęca mnie.

Idzie Jezus… On uwalnia mnie.

Idzie Jezus… On przenika mnie.

Idzie Jezus… On zbawia mnie.