Tekst piosenki dla Dzieci: Abecadło z Nieba Spadło

Abecadło z Nieba spadło
abecadło z Nieba spadło
A jak Abraham
i B jak Bóg
C jak cuda
i D jak duch
E jak Ewangelia
F to Fiat
G jak grzech
i historia na H

abecadło z Nieba spadło
i słowa dwa: mama, tata, mama, tata

Abecadło z Nieba spadło
abecadło z Nieba spadło
I to idziemy
J jak Jezus
K jak Król
i L jak lew
Ł to łaska
M jak mama
N jak Niebo
i opoka na O

Abecadło z Nieba spadło
słowa dwa: mama, tata, mama, tata
i słowa dwa: mama, tata, mama, tata.

Abecadło z Nieba spadło.
Abecadło z Nieba spadło.
P jak Piotr
R jak radość
S jak słowo
i T jak tata
U jak uśmiech
W jak wiara
X Y Z kończy alfabet

abecadło z Nieba spadło
słowa dwa: mama, tata, mama, tata.
Abecadło z Nieba spadło
słowa dwa: mama, tata, mama, tata
i słowa dwa: mama, tata, mama, tata.
Abecadło z Nieba spadło.
Abecadło z Nieba spadło