Polska jest krajem o długiej i bogatej historii tradycji religijnej. Większość ludności w Polsce identyfikuje się jako katolicy, co stanowi około 87% ogółu ludności. Dzieje się tak co najmniej od 1573 r., kiedy to król Zygmunt III Waza ogłosił katolicyzm religią oficjalną. Inne religie praktykowane w Polsce to prawosławie, protestantyzm, judaizm i islam; są one jednak znacznie mniej widoczne niż katolicyzm w dzisiejszym polskim społeczeństwie.

Polska to piękny kraj

Obecność chrześcijaństwa można dostrzec w wielu aspektach życia w Polsce, od architektury po kulturę i dzieła sztuki przedstawiające tematy religijne lub historie z tekstów świętych, takie jak wersety biblijne na budynkach lub kościołach w miastach takich jak Warszawa czy Kraków. Religia odgrywa również ważną rolę w edukacji, gdzie uczniowie poznają różne wyznania poprzez zajęcia takie jak Etyka i edukacja religijna (ERE). Co roku 17 sierpnia odbywa się nawet coroczne święto zwane „Dniem Wolności Religijnej”, które celebruje wolność dla wszystkich religii w całej Europie, w tym tych praktykowanych w samej Polsce.

Ogólnie można powiedzieć, że religia pozostaje integralną częścią życia większości Polaków niezależnie od tego, czy sami praktykują jakąkolwiek wiarę, ze względu na jej wpływ na tak wiele elementów zarówno historycznych, jak i współczesnych. Dlatego nie powinno dziwić, że nadal istnieją silne więzi między współczesnymi Polakami a ich przodkami, którzy byli głęboko zanurzeni w jednej konkretnej wierze – katolicyzmie – wieki temu, kiedy osiedlili się tu setki lat temu!