12 Apostołów obraz olejny kim byli

Apostoł jest jedną z najbardziej wpływowych postaci w chrześcijaństwie. Był rybakiem z Galilei, który poszedł za Jezusem i został jednym z jego najbliższych uczniów. Po śmierci Jezusa Apostoł rozpowszechniał swoje nauki na całym świecie, stając się centralną postacią w historii wczesnego chrześcijaństwa.

Imię „Apostoł” pochodzi z języka greckiego i oznacza „wysłany”. Dwunastu Apostołów zostało wybranych przez Jezusa do jego wewnętrznego kręgu i wysłanych do wszystkich części Judei, aby głosili o Nim i dzielili się swoją wiarą z innymi. Oryginał dwunastu apostołów, w tym Piotr, Jakub (syn Zebedeusza), Jan (brat Jakuba), Andrzej, Filip, Bartłomiej Mateusz Lewi, Tomasz Judasz Iskariota Szymon i Tadeusz. Ci ludzie odegrali ważną rolę w szerzeniu chrześcijaństwa w Europie w okresie jej panowania formacyjne lata, kiedy podróżowali na duże odległości, nauczając ludzi o przesłaniu Chrystusa, stawiając czoła prześladowaniom po drodze za swoje przekonania.

Dziś istnieje wiele kościołów, które nadal oddają cześć tym odważnym duszom, które zaryzykowały wszystko, aby nieść Słowo Boże na Ziemi. Wielu ma specjalnie dla nich poświęcone posągi lub pomniki w różnych miejscach na całym świecie, takich jak Rzym czy Jerozolima, gdzie niektórzy uważają, że mogli głosić podczas swoich podróży dwa tysiące lat temu! Ich dziedzictwo żyje dzięki współczesnym chrześcijanom, którzy nadal naśladują ich przykład, żyjąc wiernie zgodnie z Jego wolą – bez względu na przeszkody, jakie napotykają – tak jak ci wierni mężowie robili to dawno temu, wprowadzając po raz pierwszy tę religię, którą znamy dzisiaj jako chrześcijaństwo.