Apostoł Jan obraz olejny

Apostoł Jan był jedną z najbardziej wpływowych postaci wczesnego chrześcijaństwa. Tradycyjnie identyfikuje się go jako autora kilku ksiąg Nowego Testamentu, w tym trzech listów i Objawienia. Był także towarzyszem Jezusa podczas jego posługi na ziemi i uważa się, że był obecny podczas kluczowych wydarzeń, takich jak Ostatnia Wieczerza, Ukrzyżowanie, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie.

Jan urodził się około 6 roku n.e., co czyni go jednym z pierwszych naśladowców Jezusa; zaczął za nim podążać, kiedy zaczął głosić kazania w Galilei około 26-29 r. n.e. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa (ok. 30-33 r. n.e.) Jan stał się obok Piotra ważnym przywódcą w chrześcijaństwie – obaj byli wśród tych, którzy otrzymali bezpośrednie instrukcje od samego Chrystusa za życia na ziemi – co uczyniło z nich dwa filary rozwoju doktryny chrześcijańskiej na przestrzeni czasu. W rezultacie ich nauki stały się częścią tego, co stało się znane jako „ortodoksja” lub tradycyjne wierzenia dotyczące Bożego planu dla ludzkości poprzez historię zbawienia. Zobacz kim jest Apostoł jako znaczenie w religii.

Na koniec warto zauważyć, że chociaż niewiele wiemy o życiu Jana po tym okresie, jego wpływ trwa do dziś: wiele kościołów nadal stosuje liturgie oparte na jego pismach. Niektórzy uczeni uważają go za „ucznia, którego Jezus kochał”, co jeszcze bardziej podkreśla, jak wielki szacunek chrześcijanie darzą tę osobę nawet teraz. Jego dziedzictwo pozostaje silne dzięki temu wkładowi – coś, co prawdopodobnie będzie kontynuowane daleko poza nasze własne życie!