Jeśli planujesz wziąć ślub kościelny, pewnie zastanawiasz się, co mówi ksiądz na ślubie i jak brzmi przysięga małżeńska. Jest to bardzo ważny moment ceremonii, który wymaga odpowiedniego przygotowania i zrozumienia jego znaczenia. W tym artykule postaramy się przybliżyć ci, jak przebiega liturgia sakramentu małżeństwa i co powinieneś wiedzieć przed podejściem do ołtarza.

Ślub Kościelny i para młoda

Ślub kościelny składa się z pięciu części: obrzędów wstępnych, liturgii słowa, liturgii sakramentu małżeństwa, liturgii eucharystycznej i obrzędów końcowych. Przysięgę małżeńską składa się w trzeciej części, po homilii księdza. Przed nią ksiądz zadaje parze młodej trzy pytania dotyczące ich zgody na małżeństwo, woli wytrwania w wierności i gotowości na przyjęcie i wychowanie potomstwa. Na każde pytanie para odpowiada jednogłośnie “Chcemy”. Następnie wszyscy odśpiewują hymn do Ducha Świętego.

Po tym ksiądz prosi parę młodą, aby podali sobie prawe dłonie i powtarzali za nim słowa przysięgi małżeńskiej. Przysięga brzmi następująco:

“Ja (imię) biorę sobie Ciebie (imię) za żonę/męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.”

Ksiądz związuje prawe dłonie pary swoją stułą i oznajmia:

“Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”

Po tych słowach ksiądz zabiera stułę i błogosławi obrączki. Mąż jako pierwszy nakłada na palec żony obrączkę, mówiąc:

“Żono przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.”

To samo robi potem żona.

Przysięga małżeńska jest najważniejszym elementem ślubu kościelnego, ponieważ jest to moment, w którym para wyraża swoją wolną i świadomą decyzję o zawarciu związku sakramentalnego przed Bogiem i ludźmi. Jest to także moment, w którym para otrzymuje łaskę Bożą do budowania swojego małżeństwa na miłości, wierności i otwartości na życie.

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł ci lepiej zrozumieć, co mówi ksiądz na ślubie i jak brzmi przysięga małżeńska.